fredag 10 juni 2011

Forma världen


Senaste tiden har jag varit ute på en hel del skapande verkstäder och besökt många barn, fast jag kallar det hellre pysselverkstad när jag pratar med barn. Orden skapande verksamhet vet inte alla barn vad det betyder, men ordet pyssla vet de flesta vad det kan innebära. Något roligt och spännande... Och att få forma något eget!

Vad vill jag då med mina besök hos barn? Och min bok?
Jag vill uppmuntra fantasin, stärka människors tro på att de kan – få dem att våga!
Glädjen i att få göra, och få dela med sig av det man gjort till andra, kanske visa en kompis hur vi gjorde? Kanske bygga om, förbättra eller få en ny idé ur den första? 
Att bli stärkt i att ta fram utrustning och sätta igång på egen hand eller tillsammans, är en viktig lärdom för livet. Att inte bara vara passiv konsument eller iakttagare, utan att våga vara aktiv, delta och förändra. Att se det som självklart att vi är med och formar världen. Du med.

Min pedagogik?
Låt mig få ha roligt, så kan jag lära mig vad som helst. Du med?

1 kommentar:

BBN sa...

Ha roligt och lära sig vad som helst, bra motto!
/pia