måndag 20 juni 2011

Tänka nytt tillsammans med andra

Vill tipsa om en läsvärd artikel i dagens GP, Eva-Lotta Hultén har skrivit om de viktiga samtalen i skolan med barn, samtal som inbjuder till bland annat reflektion, ifrågasättande och ett producerande av nya tankar.
Artikeln är välfylld med exempel och argument mot statisk katederundervisning.

"Det är skillnad på att läsa för att ha läst och att läsa för att lära sig tänka och förstå."

Artikeln finns tyvärr inte på nätet, vad jag kan se i skrivande stund, endast i papperstidningen på s 42- 43 med rubriken Samtal fördjupar vårt tänkande.

Inga kommentarer: